Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

web page, https://ukrainatoday.com.ua.

5), де вказана кількість учнів, які взяли в них участь як відвідувачі. 2.1.3. – звіт про кількість і назви таких заходів, де вказана кількість учнів, які взяли в них участь як відвідувачі. Якщо викладач працює за традиційною методикою, але довів її до досконалості і досягнув значних педагогічних результатів, однак не може за вище вказаними рекомендаціями отримати більше 12 або 16 балів, він може претендувати на доповнення мінімальних балів за цим критерієм шляхом застосування передбачених для нього критеріїв заміщення (2.1.1. та/або 2.1.2.) або додаткових критеріїв (2.1.3. та/або 2.1.4.). Щоб отримати додаткові бали за цим критерієм, викладач повинен досягнути одного або кількох показниківза такими критеріями. Таким чином, викладач з таким результатом може ставити максимальну кількість балів, передбачену для критерію 2.2.1. – 18 балів. Таким чином, викладач з таким результатом може ставити максимальну кількість балів для критерію2.2.2 – 22 бали. У разі виконання показника «Б»- 8 балів. Мінімальним показником для виконання критеріює хоча б один публічний виступ кожного учня з класу викладача, який атестується, за його міжатестаційний період. 2.3. передбачає підрахунок кількості учнів, які навчаються у викладача, який атестується, які публічно демонстрували свої навчальні досягнення. 2017/2018 навчальному році з класу викладачабув відрахований 1 учень за заявою батьків через конфлікт з викладачем, який атестується, а також 2 учні перейшли на навчання до іншого викладача, оскільки були незадоволені навчанням у викладача, який атестується.

Якщо конфлікт пов’язаний з булінгом, психічним або фізичним насильством з боку педагогічного працівника стосовно учнів (їх батьків) / студентів (їх батьків) або колег – педагогічний працівник отримує 0 балів за цим критерієм. Наприклад, у викладача в класі навчаються 9 учнів. 1) порахувати кількість учнів, які навчалися у класі викладача у міжатестаційний період. За кожен захід, організований і проведений понад мінімально необхідну кількість заходів, методист отримує 2 додаткових бали. Максимальна сума балів за критерієм 2.1. може становити не більше 34балівз урахуванням додаткових показників. Максимальна сума балів за критеріями 2.3. може становити не більше 21 бала з урахуванням додаткових показників, незалежно від кількості балів понад цю суму. Проте наказом МОН від 2 липня 2009 року № 616 затверджена нова редакція цього положення, у якій уже не було такої норми робочого часу і його розподілу на дві групи, а в пункті 4.6 було зазначено, що “тривалість робочого тижня практичного психолога та соціального педагога визначається чинним законодавством з урахуванням типу навчального закладу”. Тому більш, ніж цинічними, виглядають заяви про «зайвих» вчителів, кількість ставок яких фактично визначається за державними стандартами та законодавчо встановленою наповнюваністю класів.

Основна вимога освітян щодо скорочення розриву між посадовим окладом працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та законодавчо встановленою мінімальною заробітною платою залишилася поза увагою держави. Відповідно у працівників з першого по дванадцятий тарифний розряд включно посадовий оклад є нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, а тому їм здійснюється доплата до розміру 6000 грн. 75. У сільських дев’ятирічних школах, в яких немає необхідної кількості навчальних годин з фізичної культури в II-IX класах для встановлення повної ставки заробітної плати, вводиться посада вчителя фізичної культури з покладенням на нього обов’язків по організації позакласної роботи з фізичного виховання учнів. Стаття 7 закону забороняє обмеження у доступі до здобуття повної загальної середньої освіти. 2.2.2. передбачає підрахунок відсотка учнів класу педагогічного працівника мистецької школи, які завершили навчання за освітньою програмою або навчальним планом, від загальної кількості відрахованих учнів за міжатестаційний період відповідного викладача. № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» і, відповідно, норма щодо перевірки навчальних робіт (зошитів, письмових робіт) про те, що у I-IV класах закладів загальної середньої освіти – доплата 15%, у V-XI (XII) класах – 10-20%, і ця доплата залежить від педагогічного навантаження вчителя. 2.18. Участь у доборі і розстановці педагогічних кадрів, організація підвищення їх кваліфікації та педагогічної майстерності.

2 будь-який інші заходи з підвищення кваліфікації. 3 будь-які інші заходи з підвищення кваліфікації. 2022 році – 4 заходи. Така рекомендація діє для викладачів, які проходитимуть атестацію (чергову або позачергову) у2019, 2020, 2021 та 2022 роках. Така рекомендація діє для викладачів, які проходитимуть атестацію (чергову або позачергову) у 2019, 2020, 2021 та 2022 роках. Педагогічний працівник, який підлягає атестації та який не надав атестаційні документи у визначений цим Положенням строк (крім випадків, передбачених пунктом 7 розділу І Положення), вважається таким, який не пройшов атестацію на відповідність займаній посаді. Згідно з пунктом 2 розділу “Прикінцеві положення” Закону № 2136-ІХ главу XIX «Прикінцеві положення» Кодексу законів про працю України доповнено пунктом 2 такого змісту: «2. Відповідно до Закону «Про державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 р. На звернення профільного комітету Парламенту щодо законопроектів «Про внесення змін до Закону України «Про повну загальну середню освіту» (щодо відновлення прав учасників освітнього процесу)», № 3430 від 5.05.2020, та № 3430-1 від 21.05.2020, щодо відновлення трудових прав педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, зокрема й директорів, які отримують пенсію за віком, а також забезпечення діяльності санаторних шкіл Профспілка, підтримуючи їх в цілому, зауважила про доцільність їх об’єднання в один. Відповідно до пункту 4.1 Типового положення атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій проводиться, зокрема, щодо вчителів початкових класів, які мають вищу педагогічну освіту за спеціальністю “початкова освіта”, “початкове навчання” або які мають дві освіти, одна з яких – вища педагогічна за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, або вищу педагогічну з цієї самої спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра та вищу педагогічну освіту за іншим фахом.

15 Responses to Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

  1. […] реформа оплаты труда, благодаря которой уже в тарифна сітка асистента вчителя 2023 году, по мнению разработчиков, зарплата учителей […]

  2. […] встановлюється на рівні 6 тарифного розряду. Зокрема, зарплата асистента вчителя в інклюзивному класі 2023 оплата праці педагогічних працівників Центру […]

  3. […] в реальном росте заработной платы учителям в тарифна сітка асистента вчителя 2023 году в стране после смены условий её […]

  4. […] навчального закладу становить 30 год, тарифна сітка асистента вчителя 2023 вчителя інклюзивних класів загальноосвітніх […]

  5. […] по заработной плате учителям и воспитателям асистент вчителя в інклюзивному класі 2023 детских садах должны быть введены уже в 2021 году. […]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *